Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) (undefined)

Phát triển bởi J. Welles Wilder trong thập niên 1970, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lực rất phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xem tài sản có quá mua hay quá bán không. Thông thường nó được tính toán bằng cách sử dụng 14 giai đoạn của dữ liệu lịch sử. Hành động giá hiện tại được gán giá trị từ 0 đến 100 tùy thuộc vào cách nó liên quan đến mức tăng và lỗ trung bình tương ứng trong 14 giai đoạn qua. Nếu con số này đạt hoặc vượt quá 70 thì tài sản cơ bản được coi là quá mua, nếu nó chạm hoặc giảm dưới 30 thì nó được coi là quá bán, trong cả hai trường hợp, sự đảo chiều được cho là sắp xảy ra và và các điều kiện bán quá mức đã thúc đẩy hoạt động mua vào.