Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lướt sóng (undefined)

Scalping là chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá bằng cách nhanh chóng mở và đóng một số lượng lớn các lệnh trong mỗi phiên giao dịch. Bằng cách này, rủi ro bị hạn chế và lợi nhuận tích lũy do khối lượng giao dịch được đặt. Scalpers có thể giao dịch thủ công, hoặc với việc sử dụng các công cụ tự động. Việc mở rộng quy mô ở cấp độ bán lẻ đang hướng tới các chuyên gia cố vấn để tự động hoá các chiến lược mở rộng của họ. Do tốc độ là yếu tố chính trong việc xác định các cơ hội scalping nên robot giao dịch có lợi thế hơn so với các nhà giao dịch thủ công. Ngoài ra, scalping thủ công có thể cực kỳ khắt khe cả về sự chú ý kéo dài cần thiết cho lợi nhuận liên tục và những cảm xúc phát sinh từ thâm hụt trong tâm lý giao dịch chính xác. Một EA được lập trình tốt có thể loại bỏ các lỗi của con người này và dẫn đến một chiến lược scalping hiệu quả hơn nhiều.