Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tâm lý thị trường tăng (undefined)

Tâm lý là cảm giác chung xung quanh một công cụ tài chính, thị trường hoặc nền kinh tế nhất định. Theo nhiều cách, đó là thái độ tổng hợp của tất cả các nhà đầu tư tham gia vào thị trường cụ thể đó. Thuật ngữ 'tăng giá' và 'giảm giá' ám chỉ đến tâm lý xung quanh thị trường cũng như mô tả hành động giá của nó. Các nhà đầu tư cũng nói về tâm lý ‘hawkish’ hoặc ‘dovish’ để đề cập đến thái độ của các ngân hàng trung ương đối với lãi suất và tăng trưởng; tâm lý hawkish là hùng biện hỗ trợ và khuyến khích duy trì lãi suất cao, còn tâm lý dovish liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua lãi suất thấp với ít hoặc không có mối quan tâm cho áp lực lạm phát. Tâm lý đơn lẻ, ngay cả khi không có các nguyên tắc cơ bản có liên quan, có thể thay đổi đáng kể vận may của một thị trường, mặc dù tạm thời. Một ví dụ hoàn hảo về điều này xảy ra vào năm 2012 khi ở giữa cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu, và nhiều đồn đoán về tương lai của đồng tiền chung này, chủ tịch ECB, Mario Draghi, phát biểu tại một hội nghị ở London, cam kết sẽ 'làm bất cứ điều gì' để cứu đồng Euro. Những lời nói đơn lẻ này đủ để khiến đồng Euro tăng giá. Đây là nguyên nhân khiến lãi vay ở Tây Ban Nha và Italy giảm.