Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chỉ báo tâm lý (undefined)

Chỉ báo tâm lý là chỉ báo kinh tế không bắt nguồn bằng cách biên soạn số liệu thống kê kinh tế, mà đúng hơn là bằng cách khảo sát thái độ của mọi người đối với nền kinh tế hoặc thị trường. Khảo sát ý kiến người tiêu dùng của Đại học Michigan là một ví dụ điển hình về chỉ số tác động cao dựa hoàn toàn vào tình cảm.