Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chênh lệch (undefined)

Giá mua vào và giá bán ra được xác định bởi số lượng nhiều nhất những người mua sẵn sàng trả cho một đơn vị của một tài sản nhất định và mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận để bán nó. Chênh lệch là sự khác biệt giữa hai con số này.