Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh dừng lỗ (undefined)

Là lệnh giảm thiểu tổn thất phát sinh bởi một nhà giao dịch trong trường hợp giao dịch chuyển động theo hướng không có lợi nhuận. Điều này được thực hiện bằng cách tự động đóng một giao dịch mở khi giá đạt đến mức được xác định trước bởi nhà giao dịch.