Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Mức hỗ trợ (undefined)

Khi biểu đồ của tài sản xuất hiện mức hỗ trợ tức là mức giá mà thị trường có vẻ miễn cưỡng hoặc không muốn rơi xuống dưới nó. Nói cách khác, nó là mức mà tại đó hành động mua có thể xảy ra. Các nhà giao dịch thường sử dụng các mức thấp gần nhất để vẽ các đường hỗ trợ trên các biểu đồ mà họ đang theo dõi bởi vì đó có thể là chỉ báo tốt về sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra. Càng nhiều lần giá của một tài sản không giảm xuống dưới mức hỗ trợ thì mức hỗ trợ càng được củng cố.