Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phí qua đêm (undefined)

Phí qua đêm là tiền lãi tích luỹ khi giữ một lệnh giao dịch cặp tiền tệ qua đêm. Tất cả các giao dịch tiền tệ liên quan đến việc vay một đồng tiền (báo giá) để mua một đồng tiền khác (cơ sở), khi giữ lệnh này, lãi suất qua đêm được tính trên mỗi loại tiền tệ trong cặp tiền. Nhà đầu tư được tính lãi tiền tệ mà họ đã vay và được trả lãi suất cho loại tiền họ đã mua. Vì vậy, tùy thuộc vào việc lãi suất của loại tiền tệ báo giá cao hơn tỷ giá của đồng tiền cơ sở, một nhà giao dịch có thể nợ lãi suất, hoặc được nợ lãi khi việc đáo hạn xảy ra.

Phí qua đêm được tính như sau: Phí qua đêm=(một pip/tỷ giá hối đoái) * kích cỡ giao dịch (kích thước lot) * giá trị qua đêm theo điểm. Nhấp vào ''Máy tính giao dịch" trong menu bên trái để thực hiện các phép tính phí qua đêm.