Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh chốt lời (undefined)

Yêu cầu đóng lệnh và lấy lợi nhuận thu được từ nó khi hành động giá đạt đến một giá trị nhất định được xác định trước bởi nhà giao dịch.