Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tick (undefined)

Thường được liên kết với pip, tick là chênh lệch giữa giá thị trường hiện tại và giá thị trường được báo giá cuối cùng, nói cách khác là số tiền mà thị trường đã di chuyển trong một thời gian nhất định. Không giống như một pip, tick không phải là một số cố định, nhưng một con số biến động theo thời gian thực tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện hành. Ví dụ, trong một thị trường thanh khoản cao, 1 tick có thể đại diện cho một pip duy nhất; mặt khác trong một thị trường thanh khoản thấp, nó có thể đại diện cho một bước giá 30 pip.