Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Cán cân thương mại (undefined)

Cán cân thương mại là chỉ số kinh tế theo dõi những thay đổi hàng tháng về chênh lệch giữa giá trị hàng hoá và dịch vụ được xuất khẩu và nhập khẩu bởi một quốc gia hoặc khu vực. Một con số tiêu cực cho thấy thâm hụt thương mại; một con số tích cực cho thấy thặng dư thương mại. Khi dữ liệu tốt hơn dự kiến, nghĩa là thâm hụt được giảm và/hoặc số dư được gia hạn, điều này có xu hướng có tác động tích cực lên đơn vị tiền tệ được đề cập.