Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thâm hụt thương mại (undefined)

Một quốc gia hoặc khu vực kinh tế được cho là có thâm hụt thương mại, khoảng cách thương mại hoặc số dư thương mại tiêu cực khi nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn xuất khẩu.