Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thặng dư thương mại (undefined)

Một quốc gia hoặc khu vực kinh tế được cho là có thặng dư thương mại hoặc số dư thương mại tích cực khi xuất khẩu nhiều hàng hóa hơn hàng nhập khẩu.