Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Điểm dừng lệnh di động (undefined)

Các điểm dừng lệnh là các lệnh dừng lỗ di động có thể được đặt để làm mờ giá thị trường, nằm trong phạm vi pip được xác định trước để đảm bảo lợi nhuận khi hành động giá chuyển động theo lợi thế của nhà giao dịch. Các điểm dừng lệnh có thể được đặt để khớp sau khi thị trường di chuyển theo số pip được xác định trước tại thời điểm đó nó sẽ bắt đầu theo giá thị trường, luôn nằm trong một số lượng pips nhất định so với giá hiện tại.