Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Xu hướng (undefined)

Xu hướng có thể được xác nhận ở một số thời lượng biểu đồ và có thể cực kỳ có lợi cho các nhà đầu tư xác định chúng khi chúng xuất hiện vàcó sự đầu tư tương ứng.