Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đường xu hướng (undefined)

Đường xu hướng được vẽ bên dưới xu hướng tăng và trên các xu hướng giảm để đánh dấu mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng của chúng. Không giống như đường hỗ trợ thường xuyên và đường kháng cự, chúng được vẽ theo đường chéo trên các điểm thấp trong xu hướng tăng để cho thấy các mức hỗ trợ và dọc theo các điểm cao trong một xu hướng giảm để cho thấy mức kháng cự. Khi nó bị phá vỡ, xu hướng hiện tại được cho là kết thúc.