Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Vận tốc (undefined)

Vận tốc là thước đo tốc độ thay đổi giá của một tài sản. Nó rất hữu ích cho các nhà phân tích tìm kiếm các điểm tiềm năng đảo ngược.