Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Biến động (undefined)

Biến động là thước đo xu hướng của một tài sản cơ bản dao động giữa các mức cao và thấp. Biến động được đo bằng cách phân tích hành động giá trong quá khứ của một tài sản vào một khoảng thời gian nhất định, có thể nằm trong khoảng từ 30 ngày đến 12 tháng.