info
Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 76.14% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.83% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
Đầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.

Thông tin đòn bẩy

Vui lòng đọc thông tin bên dưới về chính sách thực hiện lệnh trên mỗi 3 nền tảng giao dịch chính của chúng tôi. Xin lưu ý rằng đòn bẩy tối đa được cung cấp bởi các quyền lợi của FxPro được giải thích chi tiết hơn bên dưới.

Công cụ tài chínhTối đa


(FxPro Global Markets Ltd)
Tối đa


(FxPro Financial Services Ltd)
Tối đa
Đòn bẩy
(FxPro UK Limited)
Cặp ngoại hối chính1:2001:301:30
Cặp ngoại hối thứ yếu1:2001:201:20
GOLD, GOLDEURO, GOLDoz, GOLDgr1:2001:201:20
SILVER, SILVEREURO1:2001:101:10
PLATINUM1:501:101:10
Chỉ số chính1:200 (cTrader 1:50)1:201:20
Chỉ số thứ yếu1:100 (cTrader 1:50)1:101:10
Hợp đồng tương lai của chỉ số chính1:501:201:20
Hợp đồng tương lai của chỉ số thứ yếu1:501:101:10
Năng lượng1:1001:101:10
Hợp đồng tương lai1:1001:101:10
Hợp đồng tương lai hàng hóa1:501:101:10
Cổ phiếu Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức1:251:51:5
Tiền điện tử1:20 - 1:2
Công cụ tài chínhTối đa


(FxPro Financial Services Ltd)
Cặp ngoại hối chính1:30
Cặp ngoại hối thứ yếu1:20
GOLD, GOLDEURO, GOLDoz, GOLDgr1:20
SILVER, SILVEREURO1:10
PLATINUM1:10
Chỉ số chính1:20
Chỉ số thứ yếu1:10
Hợp đồng tương lai của chỉ số chính1:20
Hợp đồng tương lai của chỉ số thứ yếu1:10
Năng lượng1:10
Hợp đồng tương lai1:10
Hợp đồng tương lai hàng hóa1:10
Cổ phiếu Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức1:5
Tiền điện tử -
Công cụ tài chínhTối đa
Đòn bẩy
(FxPro UK Limited)
Cặp ngoại hối chính1:30
Cặp ngoại hối thứ yếu1:20
GOLD, GOLDEURO, GOLDoz, GOLDgr1:20
SILVER, SILVEREURO1:10
PLATINUM1:10
Chỉ số chính1:20
Chỉ số thứ yếu1:10
Hợp đồng tương lai của chỉ số chính1:20
Hợp đồng tương lai của chỉ số thứ yếu1:10
Năng lượng1:10
Hợp đồng tương lai1:10
Hợp đồng tương lai hàng hóa1:10
Cổ phiếu Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức1:5
Tiền điện tử1:2
Đòn bẩy Forex

FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy động trên MT4, MT5 và cTrader tự động điều chỉnh theo vị trí giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng trên mỗi công cụ tăng đòn bẩy tối đa được cung cấp giảm tương ứng;theo bảng sau.

Điều này được thực hiện cho mỗi công cụ giao dịch;do đó,nếu khách hàng có các vị trí mở trên nhiều công cụ thì đòn bẩy sẽ được tính riêng trên mỗi biểu tượng ngoại hối.Ví dụ:nếu nhà giao dịch có 300 lô Mua trên USDJPY và sau đó bắt đầu giao dịch EURUSD,yêu cầu ký quỹ của mình đối với EURUSD sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vị trí USDJPY hiện tại

Tổng các vị trí được tính theo cách sau.Hãy xem xét một nhà giao dịch có 300 lô Mua và 200 Lô Bán.Để tính toán tỷ lệ ký quỹ yêu cầu,người ta sẽ lấy một bên với khối lượng lớn nhất (tổng).Trong ví dụ này,bên có phơi sáng lớn nhất là 300 Mua,và như vậy,300 sẽ là giá trị được sử dụng để tính toán tỷ lệ ký quỹ yêu cầu.Hơn nữa,một nhà giao dịch với 6 vị trí 50 lot Mua (hoặc Bán),và một nhà giao dịch với một vị thế duy nhất là 300 lô Mua (hoặc Bán),sẽ yêu cầu cùng một mức ký quỹ;tài khoản của họ có cài đặt đòn bẩy giống nhau.

Khối lương giao dịch mởĐòn bẩy tối đa
0-200Tối đa 1:200
200-300Tối đa 1:100
300-500Tối đa 1:50
500+Tối đa 1:33

Lưu ý: Đòn bẩy tối đa cho cặp chéo ZAR là 1:100, cho CNH, ILS, THB & RUB là 1:50, và cho DKK, CZK, HKD, TRY & SGD là 1:20.

Đòn bẩy tài khoản khách hàng – 1:30
Hãy xem xét tài khoản EUR với 5 Mua (hoặc bán) lot EURUSD .

LotsĐòn bẩy tối đaĐòn bẩy có thể áp dụng Ký quỹ
51:301:305 (Lots) * 100,000 / 30 (Đòn bẩy) = 16,666.67 EUR
   Tổng ký quỹ yêu cầu 16,666.67 EUR
Yêu cầu ký quỹ kim loại

FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy động trên các nền tảng MT4, MT5 và cTrader để giao dịch kim loại quý, tự động điều chỉnh lệnh giao dịch của khách hàng. Do khối lượng giao dịch trên mỗi Công cụ của một khách hàng tăng lên, đòn bẩy tối đa được cung cấp giảm tương ứng; theo bảng sau.

Điều này được thực hiện cho mỗi Công cụ giao dịch, vì vậy nếu một khách hàng có lệnh mở trên nhiều Công cụ, đòn bẩy sẽ được tính riêng trên từng biểu tượng. Ví dụ: nếu nhà giao dịch có lệnh Bạc và sau đó bắt đầu giao dịch Vàng, yêu cầu ký quỹ của mình đối với Vàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh Bạc hiện có.

Sản phẩmLots Yêu cầu ký quỹ Đòn bẩy tối đa
GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO0-500.5%1:200
50.01-1001%1:100
100.01-1502%1:50
>150.014%1:25
GOLDoz0-5,0000.5%1:200
5,001-10,0001%1:100
10,001-15,0002%1:50
>15,0014%1:25
GOLDgr0-155,5000.5%1:200
155,501-311,0001%1:100
311,001-466,5002%1:50
>466,5004%1:25
PLATINUMTẤT CẢ2%1:50

Đòn bẩy tài khoản khách hàng - 1:30
Xem xét tài khoản USD có 3 Mua (hoặc bán) lot vàng với giá giao ngay 1.500 USD . Trong ví dụ này, đòn bẩy của sản phẩm nhỏ hơn đòn bẩy của tài khoản, do đó, mức ký quỹ được yêu cầu sẽ như sau:

LotsYêu cầu ký quỹ có thể áp dụng Ký quỹKý quỹ
35%5% (Yêu cầu ký quỹ) * 100 (Oz) * 3 (Lots) * 1,500 (Giá của Vàng giao ngay)$22,500.00
Yêu cầu ký quỹ hợp đồng tương lai

FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy động trên các nền tảng MT4 và MT5 cho hợp đồng tương lai, điều này tự động điều chỉnh theo lệnh giao dịch của khách hàng. Do khối lượng giao dịch trên mỗi Công cụ của một khách hàng tăng lên, đòn bẩy tối đa được cung cấp giảm tương ứng; theo bảng sau.

Khối lương giao dịch mở Yêu cầu ký quỹ Đòn bẩy tối đa
0-502%1:50
50-1004%1:25
100-15010%1:10
150-30016%1:6.25
>30020%1:5

Đòn bẩy tài khoản khách hàng - 1:30
Hãy xem xét tài khoản EUR với 10 Mua (hoặc bán) lot Hợp đồng tương lai DAX tại 12.400 . Trong ví dụ này, đòn bẩy của sản phẩm ít hơn (1:20) so với đòn bẩy của tài khoản (1:30), do đó, mức ký quỹ được yêu cầu sẽ như sau:

LotsYêu cầu ký quỹ có thể áp dụng Ký quỹKý quỹ USD
105%10(Lots) *25(EUR) *12,400 (Giá mở lệnh) * 5%(Yêu cầu ký quỹ)155000 EUR
Yêu cầu ký quỹ sản phẩm hợp đồng tương lai/năng lượng giao ngay

FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy động cho các giao dịch sản phẩm năng lượng tương lai, tự động điều chỉnh theo lệnh giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng giao dịch trên mỗi sản phẩm của một khách hàng tăng lên, đòn bẩy tối đa được áp dụng giảm tương ứng; theo bảng sau.

Khối lương giao dịch mởYêu cầu ký quỹ
0-201.00%
20-1002.50%
>1005.00%

Đòn bẩy tài khoản khách hàng – 1:30
Hãy xem xét tài khoản USD với 3 Mua (hoặc bán) lot WTI với giá giao ngay 55.10 USD . Trong ví dụ này, đòn bẩy của sản phẩm ít hơn (1:10) so với đòn bẩy của tài khoản (1:30), do đó, mức ký quỹ được yêu cầu sẽ như sau:

LotsYêu cầu ký quỹ có thể áp dụng Giá mở lệnhKý quỹ
310%10%(Yêu cầu ký quỹ) *1000 (Kích cỡ của hợp đồng) * 3 (Lots) * 55.10(giá WTI giao ngay)$16530.00
Yêu cầu ký quỹ cho sản phẩm Chỉ số

FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy động cho các chỉ sổ, tự động điều chỉnh theo lệnh giao dịch của khách hàng. Khi số lượng chỉ số khách hàng giao dịch tăng lên, đòn bẩy tối đa được áp dụng sẽ giảm tương ứng; theo bảng sau.

Lưu ý rằng trên nền tảng cTrader, đòn bẩy động không áp dụng cho Chỉ số.

Yêu cầu ký quỹ0.50%1.00%1.50%2%4%10%16%20% (lớn hơn so với)
(AUS200, Euro50, France40, Germany30, Japan225, UK100, US30, USNDAQ100, USSPX500)50501003007501,0001,2503,500
(ChinaA50, ChinaHShar, France120, Germany50, Swiss20, Spain35, GerTech30, Holland25, HongKong50, UKmid250)-1001003007501,0001,2503,500

Đòn bẩy tài khoản khách hàng – 1:30
Xem xét tài khoản USD có 4 Mua (hoặc bán) lot # US30 với giá giao ngay 27082 . Trong ví dụ này, đòn bẩy của sản phẩm ít hơn (1:20) so với đòn bẩy của tài khoản (1:30), do đó, mức ký quỹ được yêu cầu sẽ như sau:

Đơn vịYêu cầu ký quỹ có thể áp dụng Ký quỹ ( Số đơn vị * Ký quỹ yêu cầu * Giá mở lệnh)Ký quỹKý quỹ CCY
45%4*5%*270825,416USD
Yêu cầu ký quỹ Sản phẩm Cổ phiếu

FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy động cho các giao dịch cổ phiếu, tự động điều chỉnh theo lệnh giao dịch của khách hàng. Khi số lượng cổ phiếu giao dịch tăng lên, đòn bẩy tối đa được áp dụng sẽ giảm tương ứng; theo bảng sau.

Lưu ý rằng yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu có thể tăng trong vòng 5 ngày làm việc trước khi báo cáo thu nhập Doanh nghiệp và/hoặc hoạt động của Doanh nghiệp và/hoặc hành động khác được công bố. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại đây .

Yêu cầu ký quỹ4.00 %10.00 %20.00 %60.00 %
Cổ phiếu Pháp< 25,000< 50,000< 75,00075,000+
Cổ phiếu Đức< 25,000< 50,000< 75,00075,000+
Cổ phiếu Anh< 25,000< 50,000< 75,00075,000+
Cổ phiếu Mỹ *< 25,000< 50,000< 75,00075,000+

Đòn bẩy tài khoản khách hàng – 1:30
Hãy xem xét tài khoản EUR với 2 Mua (hoặc bán) lot # France120 với giá giao ngay 4438.50 . Trong ví dụ này, đòn bẩy của sản phẩm ít hơn (1:10) so với đòn bẩy của tài khoản (1:30), do đó, mức ký quỹ được yêu cầu sẽ như sau:

Khối lượng USDChỉ định Số lượng cổ phiếuYêu cầu ký quỹGiá mở lệnhKý quỹ
21,450.001,50020.0%14.301,500(Shares) * 14.30 (Giá mở lệnh) * 20.0%(Yêu cầu ký quỹ) = 4290 EUR
   Tổng ký quỹ yêu cầu = 4290 EUR