Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 83.39% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Thông tin đòn bẩy

Vui lòng đọc thông tin bên dưới về chính sách thực hiện lệnh trên mỗi 3 nền tảng giao dịch chính của chúng tôi. Xin lưu ý rằng đòn bẩy tối đa được cung cấp bởi các quyền lợi của FxPro được giải thích chi tiết hơn bên dưới.

Công cụ tài chínhTối đa
(FxPro Global Markets Ltd)
Cặp ngoại hối chính1:200
Cặp ngoại hối thứ yếu1:200
GOLD, GOLDEURO, GOLDoz, GOLDgr1:200
SILVER, SILVEREURO1:200
PLATINUM1:50
PALLADIUM1:50
Kim loại cơ bản spot
(Nhôm, Đồng, Chì & Kẽm)
1:40
Chỉ số chính1:200 (cTrader 1:50)
Công cụ tài chínhTối đa
(FxPro Global Markets Ltd)
Chỉ số thứ yếu1:100 (cTrader 1:50)
Hợp đồng tương lai của chỉ số chính1:50
Hợp đồng tương lai của chỉ số thứ yếu1:50
Năng lượng1:200
Hợp đồng tương lai của năng lượng (Dầu US, Dầu UK, Gas tự nhiên)1:200
Hợp đồng tương lai của hàng hóa (ngô, lúa mì, đậu tương) 1:50
Cổ phiếu Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức1:25
Tiền điện tử1:20
Công cụ tài chínhTối đa
(FxPro Global Markets Ltd)
Cặp ngoại hối chính1:200
Cặp ngoại hối thứ yếu1:200
GOLD, GOLDEURO, GOLDoz, GOLDgr1:200
SILVER, SILVEREURO1:200
PLATINUM1:50
PALLADIUM1:50
Kim loại cơ bản spot
(Nhôm, Đồng, Chì & Kẽm)
1:40
Chỉ số chính1:200 (cTrader 1:50)
Chỉ số thứ yếu1:100 (cTrader 1:50)
Hợp đồng tương lai của chỉ số chính1:50
Hợp đồng tương lai của chỉ số thứ yếu1:50
Năng lượng1:200
Hợp đồng tương lai của năng lượng (Dầu US, Dầu UK, Gas tự nhiên)1:200
Hợp đồng tương lai của hàng hóa (ngô, lúa mì, đậu tương) 1:50
Cổ phiếu Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức1:25
Tiền điện tử1:20

Đòn bẩy linh động

FxPro uses a dynamic leverage model on the FxPro, MT4, MT5 and cTrader platforms which automatically adapts to the clients trading positions. As the volume per Instrument of a client increases the maximum leverage offered decreases accordingly; as per the following tables.

This is done per trading instrument; thus if a client has positions open across multiple instruments the leverage will be calculated separately on each forex symbol. For example, if a trader has 300 lots Buy on USDJPY and then starts trading EURUSD, his/her margin requirement for EURUSD will not be affected by the existing USDJPY positions.

Forex Margin Requirements

The sum of the positions is calculated in the following way. Consider a trader has 300 lots Buy and 200 Lots Sell. To calculate the required margin, one would take the side with the largest volume (sum). In this example, the side with the largest exposure is the 300 Buy, and as such, 300 would be the value used in calculating the required margin.

Furthermore, a trader with 6 positions of 50 lots Buy (or Sell), and a trader of a single position of 300 lots Buy (or Sell), would require the same margin; given their accounts have identical leverage settings.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-2000.50%1:200
200-3001.00%1:100
300-5002.00%1:50
500+3.33%1:33

ZAR giao nhau - Đòn bẩy tối đa 1:100
CNH,ILS,THB &RUB giao nhau - Đòn bẩy tối đa 1:50
CZK,DKK & SGD giao nhau - Đòn bẩy tối đa 1:20
TRY & HKD giao nhau - Đòn bẩy tối đa 1:20

Client Account Leverage – 1:200

Consider a AUD account with 3 Buy (or Sell) lots AUDCAD. In this example, the accounts' leverage (1:200) is equal to the symbols' leverage (1:200), so the margin required would be as below:

LotsApplicable Margin RequirementMargin CalculationsKý quỹ
30.50%3 (Lots) * 100,000 / 200 (Đòn bẩy)1,500 AUD
3Margin Requirement Account Currency1,500 AUD
Lots
3
Applicable Margin Requirement
0.50%
Margin Calculations
3 (Lots) * 100,000 / 200 (Đòn bẩy)
Margin Calculations
Ký quỹ
1,500 AUD
toàn bộ
3
Margin Requirement Account Currency
1,500 AUD
Yêu cầu ký quỹ của Kim loại

Giao dịch CFD các kim loại quý có sẵn trên các nền tảng của FxPro, MT4 và MT5.

Đòn bẩy động được thực hiện trên mỗi sản phẩm giao dịch, vì vậy nếu khách hàng có các lệnh mở trên nhiều sản phẩm, đòn bẩy sẽ được tính riêng biệt trên mỗi ký hiệu. Ví dụ: nếu bạn có lệnh của Bạc và sau đó bắt đầu giao dịch Vàng, yêu cầu ký quỹ đối với Vàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh Bạc hiện có.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-500.50%1:200
50-1001.00%1:100
100-1502.00%1:50
150+4.00%1:25

Client Account Leverage – 1:200

Consider a USD account with 3 Buy (or Sell) lot of Gold at spot price of 1,500.00. In this example, the symbols' leverage is equal (1:200) to the account's leverage (1:200), so the margin required would be as below:

LotsApplicable Margin RequirementMargin CalculationsKý quỹ
30.50%3 (Lots) * 100 oz * 1,500 (Price) / 200 (Đòn bẩy)2,250 USD
3Margin Requirement Account Currency2,250 USD
Lots
3
Applicable Margin Requirement
0.50%
Margin Calculations
3 (Lots) * 100 oz * 1,500 (Price) / 200 (Đòn bẩy)
Margin Calculations
Ký quỹ
2,250 USD
toàn bộ
3
Margin Requirement Account Currency
2,250 USD
Major Indices Margin Requirements

Please note that on the cTrader platform dynamic leverage is not applicable for CFDs on Indices.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-500.50%1:200
50-1001.00%1:100
100-2001.50%1:66.67
200-5002.00%1:50
500-12504.00%1:25
1250-225010.00%1:10
2250-350016.00%1:6.25
3500+20.00%1:5

Client Account Leverage – 1:200

Consider a USD account with 4 Buy (or Sell) lot of #US30 at spot price of 27,082.00. In this example, the symbols' leverage is equal (1:200) to the account's leverage (1:200), so the margin required would be as below:

LotsApplicable Margin RequirementMargin CalculationsKý quỹ
40.50% 4 (Lots) * 27,082 (Price) / 200 (Đòn bẩy) 541.64 USD
4Margin Requirement Account Currency541.64 USD
Lots
4
Applicable Margin Requirement
0.50%
Margin Calculations
4 (Lots) * 27,082 (Price) * 0.50% (Yêu cầu ký quỹ)
Ký quỹ
541.64 USD
toàn bộ
4
Margin Requirement Account Currency
541.64 USD
Minor Indices Margin Requirements

Please note that on the cTrader platform dynamic leverage is not applicable for CFDs on Indices.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-1001.00%1:100
100-2001.50%1:66.67
200-5002.00%1:50
500-12504.00%1:25
1250-225010.00%1:10
2250-350020.00%1:5

Đòn bẩy tài khoản khách hàng - 1: 200

Xem xét tài khoản EUR với {{lot}} Mua (hoặc Bán) < / strong> rất nhiều {{tools}} với giá giao ngay {price}} . Trong ví dụ này, đòn bẩy của ký hiệu là (1: 200), vì vậy mức ký quỹ bắt buộc sẽ như sau:

LotsApplicable Margin RequirementMargin CalculationsKý quỹ
21.00% 2 (Lots) * 4,438.5 (Price) / 100 (Đòn bẩy) 88.77 EUR
2Margin Requirement Account Currency88.77 EUR
Lots
2
Applicable Margin Requirement
1.00%
Margin Calculations
2 (Lots) * 4,438.5 (Price) * 1.00% (Yêu cầu ký quỹ)
Ký quỹ
88.77 EUR
toàn bộ
2
Margin Requirement Account Currency
88.77 EUR
Futures Margin Requirements

CFDs on Futures are available on the FxPro, MT4 and MT5 trading platforms.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-502.00%1:50
50-1004.00%1:25
100-15010.00%1:10
150-30016.00%1:6.25
300+20.00%1:5

Client Account Leverage – 1:200

Consider a EUR account with 10 Buy (or Sell) lot of DAX Future at 12,400.00. In this example, the symbols' leverage is less (1:50) to the account's leverage (1:200), so the margin required would be as below:

LotsApplicable Margin RequirementMargin CalculationsKý quỹ
102.00% 10 (Lots) * 25 * 12,400 (Price) / 50 (Đòn bẩy) 62,000 EUR
10Margin Requirement Account Currency62,000 EUR
Lots
10
Applicable Margin Requirement
2.00%
Margin Calculations
10 (Lots) * 25(Kích cỡ của hợp đồng) * 12,400 EUR (Giá mở lệnh) * 2.00% (Yêu cầu ký quỹ)
Ký quỹ
62,000 EUR
toàn bộ
10
Margin Requirement Account Currency
62,000 EUR
Hợp đồng tương lai của Năng lượng / Yêu cầu ký quỹ của spot

Giao dịch CFD của Năng lượng spot có sẵn trên tất cả các nền tảng của chúng tôi, trong khi Hợp đồng tương lai của năng lượng không có trên cTrader.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-200.5%1:200
20-1002.50%1:40
100+5.00%1:20

Đòn bẩy tài khoản khách hàng - 1: 200

Xem xét tài khoản USD với {{lot}} Mua (hoặc Bán) < / strong> rất nhiều {{tools}} với giá giao ngay {price}} . Trong ví dụ này, đòn bẩy của ký hiệu là (1: 200), vì vậy mức ký quỹ bắt buộc sẽ như sau:

LotsApplicable Margin RequirementMargin CalculationsKý quỹ
31.00% 3 (Lots) * 1,000 * 55.1 (Price) / 100 (Đòn bẩy) 1,653 USD
3Margin Requirement Account Currency1,653 USD
Lots
3
Applicable Margin Requirement
1.00%
Margin Calculations
3 (Lots) * 1,000(Kích cỡ của hợp đồng) * 55.1 USD (Giá mở lệnh) * 1.00% (Yêu cầu ký quỹ)
Ký quỹ
1,653 USD
toàn bộ
3
Margin Requirement Account Currency
1,653 USD
Yêu cầu ký quỹ đối với Cổ phiếu

Xin lưu ý rằng các yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu có thể được tăng trong 5 ngày làm việc, trước khi có báo cáo thu nhập của công ty và / hoặc trong thời gian báo cáo đã được công bố, và/hoặc hành động khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây .

CFD Cổ phiếu hiện được giao dịch trên các nền tảng FxPro, MT4 & MT5 . Các giá trị trong bảng dưới đây được tính bằng USD.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-25k USD4.00%1:25
25-50k USD10.00%1:10
50-75k USD20.00%1:5
75k+ USD60.00%1:1.66

For 40 large-cap US stocks, the maximum exposure allowed is $500,000. Therefore, the following dynamic leverage will apply for the stock tickers: MSFT, DIS, JNJ, AAPL, XOM, T, JPM, CRM, INTC, GOOG, SBUX, ADBE, AMZN, MRK, C, BAC, BA, V, QCOM, PFE, NFLX, WFC, FB, GM, MA, ABNB, PYPL, UBER, SQ, NVDA, AMD, TSLA, ROKU, SHOP, TWLO, SNAP, COIN, MRNA, UPST & AFRM.

Yêu cầu ký quỹĐòn bẩy tối đa
0-100k USD4.00%1:25
100k-200k USD10.00%1:10
200k-350k USD20.00%1:5
350k-500k USD60.00%1:1.66

Client Account Leverage – 1:200

Consider an USD account with 1500 shares Buy (or Sell) of LHAG.DE at 14.30 EUR. In this example, the symbols' leverage is less (1:25) than the account's leverage (1:200), so the margin required would be as below:

Số lượng cổ phiếuApplicable Margin RequirementVolume in USDMargin CalculationsKý quỹ
15004.00%21,450 EUR / 24,774.75 USD 1500 (Cổ phiếu) * 14.3 (Price) * 1.155 (EURUSD Rate) / 25 (Đòn bẩy) 990.99 USD
1500Margin Requirement Account Currency990.99 USD
Số lượng cổ phiếu
1500
Applicable Margin Requirement
4.00%
Volume in USD
21,450 EUR / 24,774.75 USD
Margin Calculations
1500 (Cổ phiếu) * 14.3 (Price) * 1.155 (EURUSD Rate) / 25 (Đòn bẩy)
Ký quỹ
990.99 USD
toàn bộ
1500
Margin Requirement Account Currency
990.99 USD
Để biết thông tin về đòn bẩy của Khách hàng Chuyên nghiệp, vui lòng nhấp vào đây