FxPro và những con số

€100.000.000vốn công ty (vốn Cấp 1)
15+Nhiều năm thành công trong ngành
85+những giải thưởng quốc tế
7Tài trợ toàn cầu
4nền tảng giao dịch
6các dòng sản phẩm
<14 msThời gian thực thi lệnh trung bình
< 7000 lệnh được khớp mỗi giây

Lịch sử công ty

logo-old
Ý tưởng hình thành
 
logo-old-2
Thành lập
2006
logo-old-3
Mở rộng
2012
logo
FxPro ngày nay
2021
future-fxpro
Tương lai FxPro
2023
 
Định hình lại giao dịch trực tuyến
2008
Nhà môi giới đầu tiên tài trợ đội đua F1
2015
line-bezier
financial timesNhà môi giới tốt nhất được bình chọn bởi tạp chí The Finanial Times 2015-20
Kể từ khi thành lập, FxPro đã mở rộng thành công để phục vụ khách hàng cá nhân cùng các tổ chức tại hơn 150 quốc gia - và vẫn đang không ngừng phát triển.

*   dựa trên hơn 85 giải thưởng của Anh và quốc tế

**   Tuân theo Chính sách thực hiện lệnh

***   Tùy thuộc vào sự phù hợp. Vui lòng tham khảo thông tin về việc đủ điều kiện ở trên.