Dự án của chúng tôi

FxPro đang không ngừng mở rộng và phát triển. Trên trang này, chúng tôi xin được giới thiệu các dự án toàn cầu sau đây, được tạo ra vì các nhà giao dịch của chúng tôi và với mong muốn cung cấp các dịch vụ tài chính xuất sắc, công nghệ cao và hữu ích.

Tài trợ

FxPro đã đầu tư $ 121.000.000 cho các dự án quốc tế để cùng chia sẻ khát vọng và thúc đẩy sự phát triển.  

car

Chúng tôi thường xuyên thực hiện các hoạt động hợp tác với Đội đua Công thức 1 của McLaren. Theo dõi chúng tôi trên các kênh truyền thông xã hội, để giành giải thưởng và đọc câu chuyện về sự hợp tác lịch sử của chúng tôi trên trang web này.

Our branded sailing team – consisting of five sea-explorers – was established in 2015. In just four years, “Beda” has won six international competitions!