Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.69% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Giải thưởng Không can thiệp xử lý lệnh*

Mọi lệnh của khách hàng được thực hiện ẩn danh mà không có sự can thiệp xử lý lệnh. Hầu hết các lệnh thực hiện trong dưới 14 mili giây , đến 2.400 lệnh được thực hiện mỗi giây.

Nhà cung cấp FX tốt nhất 2021 Giải thưởng cá nhân trực tuyến

Nền tảng giao dịch tốt nhất 2020 Financial Times & Investors Chronicle

Nhà cung cấp FX CFD tốt nhất 2021 Giải thưởng cá nhân trực tuyến

Lợi ích của
Không can thiệp xử lý lệnh

Thanh khoản sâu

Có thanh khoản sâu và hưởng lợi từ giá tốt nhất và hỏi lại giá mỗi giao dịch bạn đặt.

Nhà môi giới giành giải thưởng

Lệnh được khớp ẩn danh. Nhà cung cấp thanh khoản không có quyền truy cập bất kỳ thông tin nào về giao dịch của bạn.

Thực thi cực nhanh

Với kỷ lục trước là 199.397 lệnh mỗi ngày, FxPro giúp bạn hưởng lợi khi thực thi lệnh cực nhanh. Hầu hết lệnh của bạn được thực hiện dưới 14mili giây.

Giao dịch của tôi được thực hiện như thế nào?
Các giao dịch của bạn được thực hiện mà không có sự can thiệp, xem bên dưới:

Công cụ thực thi

Đặt lệnh
back-laptop-copy
Đặt lệnh

Nhờ khối lượng giao dịch lớn của khách hàng, chúng tôi có thể khớp rất nhiều lệnh nội bộ với quy trình của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi giảm thiểu rủi ro của mình mà không ảnh hưởng đến lệnh giao dịch của bạn theo bất kỳ cách nào.

Trạm nội bộ

Vì không phải tất cả các lệnh của khách hàng đều có lệnh ngược chiều lại nên các lệnh còn lại đến giới hạn rủi ro thị trường vẫn còn ở bên trong. Các lệnh dư thừa sẽ được đưa ra thị trường để khớp.

dư thừa
giao dịch

Tại sao FxPro không phải là một nhà môi giới STP

STP (Straight-Through-Processing) là một trong những thuật ngữ thông dụng nhất trong ngành giao dịch. Mặc dù nó thường được hiểu là liên quan đến chính sách thực thi lệnh mà khách hàng nhận được từ người môi giới của họ, STP thực tế là một quá trình tương tác giao dịch giữa các đối tác thực thi lệnh với tác động tối thiểu đến tốc độ hoặc giá thực thi được cung cấp. Mặc dù FxPro sử dụng công nghệ STP, nhưng chúng tôi tự phân loại là NDD theo phương pháp thực hiện lệnh của chúng tôi.

Tại sao FxPro không phải là một nhà môi giới ECN

ECN là viết tắt của Mạng truyền thông điện tử và thường bị nhầm lẫn với thực thi NDD. Tuy nhiên, ECN đề cập đến giao tiếp ẩn danh giữa việc thực hiện các đối tác mà trên thực tế, có thể dẫn đến việc không được đảm bảo đầy đủ và chính sách giá tệ hơn cho nhà đầu tư lẻ. FxPro là một nhà môi giới thực thi No Dealing Desk, có nghĩa là chúng tôi thực hiện các lệnh của khách hàng mà không có sự can thiệp của bàn giao dịch.

Hoàn toàn minh bạch

FxPro ủng hộ việc thực thi lệnh minh bạch và đạo đức trong kinh doanh trực tuyến. Vì thế, chúng tôi đã phát triển mô hình thực thi giải thưởng đáp ứng nhu cầu của nhà giao dịch lẫn chuẩn mực đạo đức.

diagram circle
Tại giá yêu cầu 79.03%
Dương 10.09%
Âm 10.88%

Thống kê trượt giá 2020 3

Trong thị trường FX, giá thay đổi theo mili giây. Trong năm 2020, 80.48% lệnh thị trường được thực hiện ở mức giá được yêu cầu trong khi 9.6% số lệnh được thực hiện với mức trượt giá dương, có giá khớp tốt hơn.

Không báo giá lại98.59%
Báo giá dương0.66%
Báo giá âm0.75%
Thống kê báo giá lại 2020

Năm 2020, chỉ có 1.14% lệnh đặt tức thời nhận báo giá lại và 0.54% trong số đó nhận mức giá tốt hơn để thực thi lệnh.

Chúng tôi thực hiện giao dịch của bạn ở đâu

Giao dịch của bạn được thực hiện tại trung tâm Dữ liệu Equinix ở LD4 London. Các máy chủ được đặt đồng vị trí và kết nối với các ngân hàng Cấp 1, cung cấp thanh khoản qua công cụ tổng hợp độc quyền Quotix.

logoTrung tâm dữ liệu FxPro tại
EQUINIX
Layer-80306-copy-2

1   Theo Chính sách thực thi lệnh của chúng tôi.

2   Nhà môi giới FOREX tốt nhất 2018-2013, Shares Awards

3   Số liệu thống kê được cung cấp dành cho tất cả các lệnh giao dịch của FxPro Group Limited được thực thi từ ngày 1 tháng 1 2020 đến 31 tháng 12 2020