Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.28% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Những thay đổi sắp tới của Ủy Ban Chứng Khoán Bahamas (SCB) đối với các quy tắc Giao dịch CFD

Xin lưu ý rằng nếu bạn là khách hàng bán lẻ của FxPro Global Markets Limited, do SCB quản lý, thì bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy tắc mới sẽ được triển khai vào Thứ Hai ngày 22 tháng 2, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến lệnh Dừng của bạn đối với tất cả các tài khoản cũng như yêu cầu ký quỹ cho các lệnh mở từ ngày đó trở đi. Đối với các lệnh được mở trước ngày 22/02/2021, số tiền ký quỹ đã sử dụng vẫn không bị ảnh hưởng. Thay đổi sẽ diễn ra vào lúc 00:00 giờ máy chủ (GMT+2 ).

Các thay đổi bao gồm mức dừng chung là 50% và giảm đòn bẩy tối đa. Vui lòng xem các ví dụ bên dưới để giúp hiểu các tác động tiềm ẩn đối với giao dịch của bạn:

Ví dụ:

Số dư tài khoản 500 USD
Đòn bẩy tài khoản 1:500

Giao dịch mua 1 lot EURUSDgiá 1.17000 với Ký quỹ 200 EUR = 234 USD

 • Số dư 500.00
 • Ký quỹ EUR 200.00
 • Ký quỹ USD 234.00
Thứ Sáu đóng cửa ngày 19/02/2021 (trước khi có thay đổi):
 • Giá EURUSD ở mức 1.16600
 • Mức ký quỹ ở mức 42.74%
 • với Mức dừng ở mức 20%, lệnh vẫn mở
 • Giá mở 1.17
 • Giá đóng 1.166
 • Lợi nhuận thả nổi -400
 • Vốn 100
 • Mức ký quỹ 42.74%
Mở phiên thứ 2 22/02/2021 (sau khi có thay đổi):
 • Tài khoản mới Đòn bẩy ở mức 1:200
 • Ký quỹ không thay đổi ở mức 234 USD vì lệnh đã được mở trước khi có thay đổi
 • Mức dừng mới ở 50%
 • Giả sử rằng giá EURUSD không thay đổi.
 • Mức ký quỹ của tài khoản dưới 50%, do đó, lệnh dừng giao dịch sẽ được kích hoạt.

Bạn có thể tìm thêm chi tiết về các ví dụ về yêu cầu ký quỹ và đòn bẩy tối đa trên Trang thông tin về đòn bẩy của chúng tôi.

Lưu ý: Các quy tắc đòn bẩy ở trên sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khách hàng nào được phân loại là chuyên gia.

Bạn vẫn còn thắc mắc về các thay đổi mới của SCB?

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ 5 star của chúng tôi để được hỗ trợ

Yêu cầu gọi lại Hỗ trợ nhanh chóng từ đội hỗ trợ chất lượng
Chat trực tuyến Nói chuyện với chúng tôi khi thuận tiện
support@fxpro.com Viết email cho chúng tôi