Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.60% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

FxPro Trading Platform Download Centre

Choose one of the innovative trading platforms: MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader or FxPro Edge in desktop, browser, and mobile versions. Also, here you can download our branded application FxPro App.

Nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất theo Investors Chronicle và Financial Times
Công cụ giao dịch ngoại hối tốt nhất QFX
Nền tảng giao dịch tối ưu nhất Giải thưởng của Tạp chí International Finance
Nền tảng giao dịch tốt nhất Giải thưởng về Ngoại hối
PlatformsPlatforms
Nền tảng FxPro MetaTrader 4
Tìm hiểu thêm
Khách hàng FxPro
Terminal MT4
Chọn hệ điều hành
 • Windows
 • Mac OS
FxPro MT4
MultiTerminal
Khả dụng với
 • Windows
FxPro MT4
WebTrader
Ứng dụng web
 • Trình duyệt
Nền tảng
di động FxPro MT4
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS
Nền tảng FxPro MetaTrader 5
Tìm hiểu thêm
FxPro MT5 Client
Terminal
Chọn hệ điều hành
 • Windows
 • Mac OS
FxPro MT5
WebTrader
Ứng dụng web
 • Trình duyệt
Nền tảng
di động FxPro MT5
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS
Nền tảng FxPro cTrader
Tìm hiểu thêm
FxPro cTrader
Khả dụng với
 • Windows
FxPro cTrader Web
Ứng dụng web
 • Trình duyệt
Nền tảng
di động FxPro cTrader
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS
Nền tảng giao dịch FxPro
Tìm hiểu thêm
Ứng dụng FxPro
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS
Nền tảng giao dịch FxPro
Tìm hiểu thêm
FxPro Edge Spread Betting
Chọn hệ điều hành
 • Android
 • iOS