info
Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 76.14% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79.83% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
Đầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.

Hoạt động doanh nghiệp
và Lịch chi trả

The table below displays any upcoming Earning reports and Dividends for the Stocks and Indices offered through the FxPro Trading Platforms. We recommend checking the calendar prior to trading such assets, and to monitor for any updates relevant to open positions you may have.

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và Chỉ số , với báo cáo thu nhập của công ty sắp tới và/hoặc doanh nghiệp và/hoặc hành động khác (gọi chung là 'sự kiện công ty'), có thể tăng 5 ngày làm việc trước sự kiện công ty và có hiệu lực sau sự kiện theo quyết định riêng của FxPro.

Lưu ý: Ngày phát hành dự kiến của các sự kiện công ty, ví dụ báo cáo thu nhập, có thể thay đổi mà không cần thông báo. Thời gian/ngày trên Lịch chi trả theo GMT + 2, trừ khi được thay đổi khác.

During the affected period, new margin requirements will apply for all new and existing trades. FxPro clients remain fully responsible for monitoring the required margin of their accounts as well as the free margin prior, during and after the affected period. As a result of the above, FxPro clients must understand and accept that this may result in their account(s) incurring a stop out. When trading Shares or Indices, it is important to stay up to date with the Earnings & dividends Calendar and be aware of any potential impacts on your trading.

  • Thu nhập
  • Cổ phiếu đã chia cổ tức*
  • Điều chỉnh cổ tức chỉ số *

  *Giá trị được cung cấp nhận từ các nhà cung cấp thanh khoản và có thể bị thiếu sót và/hoặc lỗi.