Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 83.39% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Ngày lễ thị trường

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, phải biết khi nào các ngày lễ thị trường diễn ra vì chúng có thể ảnh hưởng không chỉ đến lịch giao dịch mà còn ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường. Vui lòng xem bên dưới tất cả các ngày lễ sắp tới để cập nhật các thay đổi

Tháng 6 2023
Th 2Th 3Th 4Th 5Th 6Th 7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Thời gian được đề cập ở trên là theo giờ GMT+2/GMT+3 DST (giờ máy chủ).
Lịch trình trên có thể thay đổi.

Tất cả các công cụ tài chính khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi và sẽ có sẵn để giao dịch trong giờ giao dịch bình thường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Thứ Năm, Tháng 6 1

Không có nghỉ lễ vào ngày này

Thời gian được đề cập ở trên là theo giờ GMT+2/GMT+3 DST (giờ máy chủ).
Lịch trình trên có thể thay đổi.

Tất cả các công cụ tài chính khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi và sẽ có sẵn để giao dịch trong giờ giao dịch bình thường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.