giao dịch

Giao dịch ngoại hối

Giao dịch CFDs trên Tiền điện tử với Nhà môi giới Fx số 1 thế giới 1 để hưởng lợi từ chênh lệch thấp và thực thi lệnh nhanh.

Thời gian thực thi lệnh trung bình <14 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Giải thưởng thực hiện NDD

Tất cả các lệnh được thực thi mà không có sự can thiệp của Bàn Giao Dịch (NDD)1. Các lệnh giao dịch được khớp với thời gian dưới 14 mili giây , với hơn 2400 lệnh được thực thi mỗi giây.

Hiểu thêm về mô hình thực thi lệnh của chúng tôi

Thời gian thực thi lệnh trung bình <14 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Lựa chọn nền tảng giao dịch của bạn

We provide our clients with a wide range of desktop, web and mobile trading platforms including FxPro platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5 and cTrader.

Learn more about Crypto trading with FxPro

Check out our useful educational material and top-notch trading tools.

Free CFD course for beginners

Get to grips with the basics of CFD trading with our free interactive trading course.

Start now
Trading FAQs

Find the answers to common trading questions.

Open FAQs
Crypto Market Reviews

Read the latest Crypto reviews.

Read online
Crypto Trading Calculators

Estimate your trading costs and required margins with the online calculators.

Try all-in-one FX calculator

Tiền điện tử là gì?

Tiền điện tử là các loại tiền tệ kỹ thuật số,phi tập trung được tạo ra như một phương tiện trao đổi. Thị trường tiền điện tử cung cấp cho các nhà giao dịch một cách đầu tư mới: miễn phí từ các trung gian như chính phủ hoặc các đại lý uy tín. Do đó, biến động giá trên Cryptos được thúc đẩy bởi vô số các yếu tố như nhu cầu thị trường và tin tức liên quan.

Tại FxPro, khách hàng có thể giao dịch tiền điện tử dưới dạng CFD, theo cặp với USD. Chọn tiền điện tử, mua hoặc bán và nắm bắt các xu hướng giá.

Thế giới cơ hội

Giao dịch CFD trên 400+ sản phẩm với nhiều loại tài sản bằng một tài khoản giao dịch duy nhất.

1   Dựa trên 85 giải thưởng của Anh và quốc tế.

2   Theo Chính sách thực thi lệnh của chúng tôi.