Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.60% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Giao dịch CFD trên Energies

Đa dạng hóa giao dịch của bạn bằng cách thêm Năng lượng giao ngay vào danh mục. Chúng tôi cung cấp các loại dầu giao ngay khác nhau bao gồm dầu Brent giao ngay, WTI giao ngay và Gas Natural.

BRENT
76.8533.15%
WTI
71.7193.09%
NAT.GAS
2.240-3.66%
BRENT
76.8533.15%
WTI
71.7193.09%
NAT.GAS
2.240-3.66%
BRENT
76.8533.15%
WTI
71.7193.09%
NAT.GAS
2.240-3.66%
BRENT
76.8533.15%
WTI
71.7193.09%
NAT.GAS
2.240-3.66%
BRENT
76.8533.15%
WTI
71.7193.09%
NAT.GAS
2.240-3.66%
BRENT
76.8533.15%
WTI
71.7193.09%
NAT.GAS
2.240-3.66%
BRENT
76.8533.15%
WTI
71.7193.09%
NAT.GAS
2.240-3.66%

Giải thưởng thực hiện NDD

All client trades are executed with No Dealing Desk1 intervention. Most trades are filled with lighting fast speeds in under 13 milliseconds, with up to 3,468 trades executed per second last year.

Hiểu thêm về mô hình thực thi lệnh của chúng tôi

Thời gian thực thi lệnh trung bình <13 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Lựa chọn nền tảng giao dịch của bạn

We provide our clients with a wide range of desktop, web and mobile trading platforms including FxPro platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5 and cTrader.

Compare the features and functionalities of our trading accounts with the Platform Comparison Table.

PlatformsPlatforms

Giao dịch năng lượng giao ngay với FxPro

Bắt đầu giao dịch Năng lượng giao ngay với FxPro để đa dạng hóa danh mục đầu tư và khai thác các cơ hội giao dịch mới. Năng lượng giao ngay có thể được giao dịch trên tất cả các nền tảng giao dịch của chúng tôi bao gồm MT4, MT5, cTrader và FxPro Markets.

Năng lượng giao ngay là một lựa chọn phổ biến cho giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là vào thời điểm tiêu thụ năng lượng tăng theo cấp số nhân trên toàn cầu.Hãy thực hành giao dịch Spot Energies trên tài khoản demo miễn phí của chúng tôi trước khi giao dịch trên tài khoản thực.

Không chỉ là nhà môi giới FX

Giao dịch CFD trên hàng nghìn sản phẩm trong nhiều danh mục khác nhau chỉ bằng một tài khoản duy nhất.

1   Theo Chính sách thực thi lệnh của chúng tôi.