Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.60% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Giao dịch CFD trên tương lai

Giao dịch CFD trên Hợp đồng tương lai từ khắp thế giới và khám phá các cơ hội giao dịch bất tận

#Wheat
689.004.51%
#Coffee
178.902.67%
#Sugar
20.82-0.29%
#Cotton
76.60-1.06%
#Wheat
689.004.51%
#Coffee
178.902.67%
#Sugar
20.82-0.29%
#Cotton
76.60-1.06%
#Wheat
689.004.51%
#Coffee
178.902.67%
#Sugar
20.82-0.29%
#Cotton
76.60-1.06%
#Wheat
689.004.51%
#Coffee
178.902.67%
#Sugar
20.82-0.29%
#Cotton
76.60-1.06%
#Wheat
689.004.51%
#Coffee
178.902.67%
#Sugar
20.82-0.29%
#Cotton
76.60-1.06%
#Wheat
689.004.51%

Giải thưởng thực hiện NDD

All client trades are executed with No Dealing Desk1 intervention. Most trades are filled with lighting fast speeds in under 13 milliseconds, with up to 3,468 trades executed per second last year.

Hiểu thêm về mô hình thực thi lệnh của chúng tôi

Thời gian thực thi lệnh trung bình <13 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Lựa chọn nền tảng giao dịch của bạn

We provide our clients with a wide range of desktop, web and mobile trading platforms including FxPro platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5 and cTrader.

Compare the features and functionalities of our trading accounts with the Platform Comparison Table.

PlatformsPlatforms

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là hợp đồng tài chính giữa người mua và người bán mà một số tài sản sẽ được mua hoặc bán với giá và ngày được thỏa thuận trong tương lai. Giá do hai bên thỏa thuận được gọi là giá chuyển tiếp, còn ngày thanh toán trong tương lai được chỉ định được gọi là ngày giao hàng.

Hợp đồng chênh lệch (CFD) trên hợp đồng tương lai cho phép giao dịch theo biến động giá của nhiều loại sản phẩm: hàng hóa, chỉ số và năng lượng. Nếu các nhà đầu tư có dự đoán về việc giá tăng, họ sẽ mở một lệnh Mua trên nền tảng giao dịch. Nếu họ nghĩ rằng biểu đồ sẽ di chuyển xuống, họ thực hiện một lệnh Bán. Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai với FxPro để đa dạng hóa tài khoản nhà đầu tư của bạn!

Thế giới cơ hội

Giao dịch CFD trên hàng nghìn sản phẩm trong nhiều danh mục khác nhau chỉ bằng một tài khoản duy nhất.

1   Theo Chính sách thực thi lệnh của chúng tôi.