Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 83.39% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Giao dịch CFD trên chỉ mục

Giao dịch CFD trên các chỉ số phổ biến từ châu Âu,châu Á và châu Mỹ.

#USNDAQ100
14459.40-0.08%
#USSPX500
4224.36-0.01%
#US30
33103.20-0.02%
#Germany40
15877.150.42%
#UK100
7494.400.08%
#Euro50
4262.550.11%
#USNDAQ100
14459.40-0.08%
#USSPX500
4224.36-0.01%
#US30
33103.20-0.02%
#Germany40
15877.150.42%
#UK100
7494.400.08%
#Euro50
4262.550.11%
#USNDAQ100
14459.40-0.08%
#USSPX500
4224.36-0.01%
#US30
33103.20-0.02%
#Germany40
15877.150.42%
#UK100
7494.400.08%
#Euro50
4262.550.11%
#USNDAQ100
14459.40-0.08%
#USSPX500
4224.36-0.01%
#US30
33103.20-0.02%

Giải thưởng thực hiện NDD

All client trades are executed with No Dealing Desk1 intervention. Most trades are filled with lighting fast speeds in under 13 milliseconds, with up to 3,468 trades executed per second last year.

Hiểu thêm về mô hình thực thi lệnh của chúng tôi

Thời gian thực thi lệnh trung bình <13 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Lựa chọn nền tảng giao dịch của bạn

We provide our clients with a wide range of desktop, web and mobile trading platforms including FxPro platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5 and cTrader.

Compare the features and functionalities of our trading accounts with the Platform Comparison Table.

PlatformsPlatforms

Chỉ số là gì?

Chỉ số là giá trị chuẩn của hiệu suất một thị trường hoặc khu vực nhất định của nền kinh tế. Giá trị của một chỉ số đại diện cho hiệu suất của tất cả các cổ phiếu được bao gồm trong chỉ số đó và được tính là trung bình có trọng số.

Các chỉ số cho phép dự đoán về một thị trường cụ thể, trái ngược với các cổ phiếu riêng lẻ, do đó rất phổ biến với các nhà đầu tư đang tìm kiếm vị trí trên những thay đổi của các thành phần kinh tế được đại diện bởi các chỉ số.

Thế giới cơ hội

Giao dịch CFD trên hàng nghìn sản phẩm trong nhiều danh mục khác nhau chỉ bằng một tài khoản duy nhất.

1   Theo Chính sách thực thi lệnh của chúng tôi.