Giao dịch CFD trên chỉ mục

Chỉ số

Giao dịch CFD trên các chỉ số phổ biến từ châu Âu,châu Á và châu Mỹ.

Thời gian thực thi lệnh trung bình <14 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Giải thưởng thực hiện NDD

Tất cả các lệnh được thực thi mà không có sự can thiệp của Bàn Giao Dịch (NDD)1. Các lệnh giao dịch được khớp với thời gian dưới 14 mili giây , với hơn 2400 lệnh được thực thi mỗi giây.

Hiểu thêm về mô hình thực thi lệnh của chúng tôi

Thời gian thực thi lệnh trung bình <14 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Lựa chọn nền tảng giao dịch của bạn

We provide our clients with a wide range of desktop, web and mobile trading platforms including FxPro platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5 and cTrader.

Learn more about Index trading with FxPro

Check out our useful educational material and top-notch trading tools.

Free CFD course for beginners

Get to grips with the basics of CFD trading with our free interactive trading course.

Start now
Trading FAQs

Find the answers to common trading questions.

Open FAQs
Indices Article

Learn the differences between Dow Jones, NASDAQ and S&P500.

Read article
Earnings & Dividend Calendar

Stay up to date with all the company earnings reports and be aware of upcoming dividends and any potential changes to trading conditions.

Open calendar
FxPro VPS

Automate your trading strategies with low latency Equinix virtual private server from Beeks FX.

Tìm hiểu thêm
Market News

Daily expert reviews from the FxPro Analyst team.

Open FxPro.News
Phân tích kỹ thuật Trading Central

Get the latest analysis & trading ideas on thousands of instruments.

Tìm hiểu thêm
Lịch Forex kinh tế

Stay on top of upcoming economic events and the latest data figures.

Open calendar

Chỉ số là gì?

Chỉ số là giá trị chuẩn của hiệu suất một thị trường hoặc khu vực nhất định của nền kinh tế. Giá trị của một chỉ số đại diện cho hiệu suất của tất cả các cổ phiếu được bao gồm trong chỉ số đó và được tính là trung bình có trọng số.

Các chỉ số cho phép dự đoán về một thị trường cụ thể, trái ngược với các cổ phiếu riêng lẻ, do đó rất phổ biến với các nhà đầu tư đang tìm kiếm vị trí trên những thay đổi của các thành phần kinh tế được đại diện bởi các chỉ số.

Thế giới cơ hội

Giao dịch CFD trên 400+ sản phẩm với nhiều loại tài sản bằng một tài khoản giao dịch duy nhất.

1   Theo Chính sách thực thi lệnh của chúng tôi.