Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.72% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không

Giao dịch CFD trên chỉ mục

Giao dịch CFD trên các chỉ số phổ biến từ châu Âu,châu Á và châu Mỹ.

#USNDAQ100
11462.30-0.97%
#USSPX500
3755.61-0.86%
#US30
30043.75-0.89%
#Germany40
12513.85-0.69%
#UK100
7048.35-0.20%
#Euro50
3447.25-0.50%
#USNDAQ100
11462.30-0.97%
#USSPX500
3755.61-0.86%
#US30
30043.75-0.89%
#Germany40
12513.85-0.69%
#UK100
7048.35-0.20%
#Euro50
3447.25-0.50%
#USNDAQ100
11462.30-0.97%
#USSPX500
3755.61-0.86%
#US30
30043.75-0.89%
#Germany40
12513.85-0.69%
#UK100
7048.35-0.20%
#Euro50
3447.25-0.50%
#USNDAQ100
11462.30-0.97%
#USSPX500
3755.61-0.86%
#US30
30043.75-0.89%

Giải thưởng thực hiện NDD

Tất cả các lệnh được thực thi mà không có sự can thiệp của Bàn Giao Dịch (NDD)1. Các lệnh giao dịch được khớp với thời gian dưới 14 mili giây , với hơn 2400 lệnh được thực thi mỗi giây.

Hiểu thêm về mô hình thực thi lệnh của chúng tôi

Thời gian thực thi lệnh trung bình <14 ms

Đến 7.000 lệnh được thực hiện mỗi giây

Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp với cùng vị trí

Lựa chọn nền tảng giao dịch của bạn

We provide our clients with a wide range of desktop, web and mobile trading platforms including FxPro platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5 and cTrader.

Compare the features and functionalities of our trading accounts with the Platform Comparison Table.

PlatformsPlatforms

Chỉ số là gì?

Chỉ số là giá trị chuẩn của hiệu suất một thị trường hoặc khu vực nhất định của nền kinh tế. Giá trị của một chỉ số đại diện cho hiệu suất của tất cả các cổ phiếu được bao gồm trong chỉ số đó và được tính là trung bình có trọng số.

Các chỉ số cho phép dự đoán về một thị trường cụ thể, trái ngược với các cổ phiếu riêng lẻ, do đó rất phổ biến với các nhà đầu tư đang tìm kiếm vị trí trên những thay đổi của các thành phần kinh tế được đại diện bởi các chỉ số.

Thế giới cơ hội

Giao dịch CFD trên hàng nghìn sản phẩm trong nhiều danh mục khác nhau chỉ bằng một tài khoản duy nhất.

1   Theo Chính sách thực thi lệnh của chúng tôi.